Słowniczek

BTU/h- (z ang. British Thermal Unit)oznacza pozaukładową jednostkę mocy chłodniczej. Używana jest głównie w Wielkiej Brytanii i USA. Jest odpowiednikiem jednostki kW w układzie SI: 1 kW odpowiada 3412 BTU/h.


Czynnik chłodniczy – substancja termodynamiczna o niskiej temperaturze wrzenia, krążąca w zamkniętej instalacji chłodniczej, umożliwiająca odbiór ciepła z pomieszczenia. 


COP – inaczej współczynnik wydajności grzewczej, z ang. coefficient of performance– to relacja mocy grzewczej emitowanej przez urządzenie w stosunku do mocy przez nie pobranej. Dotyczy klimatyzatorów wyposażonych w funkcję grzania.


EER – inaczej współczynnik wydajności chłodniczej, z ang. energy efficiency rating-  jest to relacja mocy chłodniczej emitowanej przez urządzenie chłodnicze w stosunku do mocy przez nie pobieranej.


Funkcja zewnętrzna – informuje o możliwości wystawienia klimatyzatora przenośnego na zewnątrz pomieszczenia. Tego typu klimatyzator cechuje zwiększony stopień ochrony przed działaniem niepożądanych czynników zewnętrznych, takich jak woda lub wnikanie ciał obcych do wnętrza obudowy.


Klimatyzator SPLIT –  nazwa pochodzi z języka angielskiego; split, czyli rozdzielać; oznacza to, że klimatyzator składa się z dwóch oddzielnych części, tj. jednostki wewnętrznej- montowanej w pomieszczeniu oraz jednostki zewnętrznej- przeznaczonej do montażu na zewnątrz budynku. Urządzenie tego typu cechuje stacjonarny charakter.


Klimatyzator monoblokowy – urządzenie posiadające wszelkie części składowe odpowiadające za jego działanie w jednej obudowie- potocznie nazywany przenośnym lub mobilnym, ze względu na możliwość dowolnego transportu. Jego cechą charakterystyczną jest konieczność odprowadzania powietrza za pomocą rury wyrzutowej.


Klimator/klimatyzer – urządzenie działające na zasadzie wentylatora- obniża temperaturę powietrza przy wykorzystaniu zimnej wody oraz specjalnych filtrów. Charakteryzuje się brakiem rury wyrzutowej.


Przepływ powietrza – informuje o ilości powietrza, które przepłynęło przez urządzenie w określonej jednostce czasu. Wartość wyrażana jest w m3/h. Odpowiada za tempo chłodzenia pomieszczenia – im wspomniana wartość jest wyższa, tym pożądana temperatura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta szybciej.


PZH – dawniej skrót oznaczał Państwowy Zakład Higieny, natomiast dzisiaj pełna nazwa brzmi Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 

To państwowy instytut badawczy, w którego okręg zainteresowań wchodzą zagadnienia z zakresu higieny, bakteriologii, epidemiologii, immunologii oraz parazytologii. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych z obszaru nauk medycznych oraz atestowania urządzeń pod względem jakości zdrowotnej.


Rura wyrzutowa – rura za pośrednictwem której odprowadzane jest ogrzane powietrze z pomieszczenia.


Rekuperacja – wentylacja mechaniczna z dodatkowym odzyskiem ciepła. Zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia zamieniane jest na świeże i czyste przy jednoczesnym częściowym zachowaniu zgromadzonego ciepła.


SWING – funkcja w klimatyzatorach przenośnych – działanie polega na automatycznej regulacji kąta wylotu powietrza za pomocą ruchomych łopatek zmieniających swoje położenie. 


Timer – znany również pod nazwą programator czasowy – odpowiada za automatyczne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia po wcześniej ustawionym czasie.